Etiket: 2013’te

Home » 2013'te
2013’te bunlar yasak!
Yazı

2013’te bunlar yasak!

Ekonomi Bakanlığı’nın, 2013 Yılı İthalat Rejimi’nin uygulanmasıyla ilgili tebliğleri, bugünkü Resmi Gazete’nin 2. mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği’ne (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/4) göre, Sağlık Bakanlığı’nın özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatı, 2313 sayılı Uluşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun, Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, Psikotrop...