Etiket: ütopya

Home » ütopya
Ütopya Değil Gerçek: Kadınların Tam Anlamıyla Egemen Olduğu 6 Modern Bölge
Yazı

Ütopya Değil Gerçek: Kadınların Tam Anlamıyla Egemen Olduğu 6 Modern Bölge

Hayal kurmayalım şimdi… Toplumların tarihsel süreçlerine baktığımızda, erkek egemen bir toplum düzeninde yaşadığımızı görüyoruz. Ancak bu durum en azından dünyanın 6 yerinde farklı düzende işliyor. En basit tanımıyla anaerkillik, toplumda kadının baskın olma halidir. Antropologlar ve feministler, kadınlar için daha spesifik sınıflandırmalar yapmak için çaba sarf ediyorlar ki anaerkillik de bu tanımlamalardan birisi. Anaerkillik, sadece...